Departments

Building Technology

Building Technology

အဆောက်အဦးနည်းပညာ ဌာန
See More
Machining Technology

Machining Technology

စက်ပစ္စည်းခုတ်စားခြင်းနည်းပညာ ဌာန
See More
Electrical Technology

Electrical Technology

လျှပ်စစ်နည်းပညာ ဌာန
See More
Electronics Technology

Electronics Technology

အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာဌာန
See More
Auto-Mechanic Technology

Auto-Mechanic Technology

မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာ ဌာန
See More

Contact

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း

(တောင်ကြီး)သည် ‌အေးသာယာမြို့သစ်၏ ‌တောင်ဘက်၊မုံတ၀ရွာအနီး၊ ကွင်းအမှတ်-၈၅၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး)ဘေးတွင် တည်ရှိသည်။

Supported By

Image

Search