Our Courses

အစိုးရ နည်းပညာအထက်တန်း‌ကျောင်း (‌တောင်ကြီး)တွင် ယနေ့ သင်ကြားပေးနေသော ဘာသာရပ်များမှာ -

တို့ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

Machining Technology
Free
GTHS Course

Machining Technology

  • 00m 00s

စက်ပစ္စည်းခုတ်စားခြင်းနည်းပညာသင်တန်းတွင် တွင်ထိုးခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းများခုတ်စားခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း တို့ကို အဓိကသင်ကြားပေးပါသည်။

Short Description

စက်ပစ္စည်းခုတ်စားခြင်းနည်းပညာသင်တန်း

Contact

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း

(တောင်ကြီး)သည် ‌အေးသာယာမြို့သစ်၏ ‌တောင်ဘက်၊မုံတ၀ရွာအနီး၊ ကွင်းအမှတ်-၈၅၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး)ဘေးတွင် တည်ရှိသည်။

Supported By

Image

Search