ADMISSION RESULTS

ကျောင်းဝင်ခွင့် အောင်မြင်သူများ၏ အမည် စာရင်းကို ဘာသာရပ်များအလိုက် ခွဲခြားဖော်ပြပေးထားပါသည်။

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(‌တောင်ကြီး)‌
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်
ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း (ရမှတ်အဆင့်အလိုက်)

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Contact

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း

(တောင်ကြီး)သည် ‌အေးသာယာမြို့သစ်၏ ‌တောင်ဘက်၊မုံတ၀ရွာအနီး၊ ကွင်းအမှတ်-၈၅၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး)ဘေးတွင် တည်ရှိသည်။

Supported By

Image

Search